Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Logorytmika (NOWOŚĆ)

DLA KOGO:Grupa I – dzieci 4L
Grupa II – dzieci 4 i 5L (mieszana)
GRUPA: min 5 osób| max. 8 osób
GDZIE:Grupa I i II – Dopiewiec, ul. Szkolna 11
KIEDY:Grupa I – czwartek, g. 16.00-17.00
Grupa II – czwartek g. 17.15-18.15
KOSZT: 150zł/m-c

Logorytmika jest połączeniem zajęć logopedycznych i muzycznych. Uznawana jest zarówno za metodę wspomagającą terapię logopedyczną,
jak i profilaktykę wad oraz zaburzeń mowy. Zajęcia logorytmiczne bazują przede wszystkim na ZABAWIE, podczas której dzieci nie tylko rozwijają
swoją mowę oraz komunikację, ale także poznają własne zdolności muzyczne, usprawniają percepcję słuchową oraz kształtują orientacje
w schemacie własnego ciała oraz w czasie i przestrzeni.

ZAJĘCIA LOGORYTMICZNE POZWALAJĄ NA:
– wspieranie prawidłowego rozwoju mowy
– uwrażliwienie na zjawiska wspólne dla muzyki i mowy, czyli m.in.
– rytm, tempo, wysokość i głośność dźwięku
– rozwijanie zdolności muzycznych
– usprawnianie aparatu fonacyjnego, oddechowego i artykulacyjnego
– usprawnianie percepcji słuchowej
– usprawnianie słuchu fonematycznego
– usprawnianie motoryki dużej i małej
– ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi
– ćwiczenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
– rozwijanie umiejętności pracy w grupie
– kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała
– kształtowanie orientacji w czasie i przestrzeni

Agata Król

Logopeda kliniczny i pedagog specjalny. Aktualnie studiuje podyplomowo neurologopedię kliniczną na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Pracuje głównie z dziećmi, a zawodowo szczególnie interesuję ją terapia miofunkcjonalna, terapia wad wymowy oraz logorytmika, która stanowi połączenie jej dwóch największych pasji – logopedii i muzyki.

Skip to content