Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Badania w kierunku osteoporozy

Zapraszamy na bezpłatne badanie, które odbędą się 03.11.2023 w godz. 9:00-13:00. Osteobus stanie na Placu Gminnym w Dopiewie (ilość miejsc ograniczona).

Działania diagnostyczne obejmują:

• ocenę ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX (kalkulator ryzyka złamania kości),

• pomiar gęstości kości w mobilnej pracowni densytrometrycznej i lekarską wizytę podsumowującą – u osób zakwalifikowanych do udziału w Programie.

Działania diagnostyczne adresowane są do osób zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego:

• kobiet w wieku co najmniej 65 lat,

• kobiet w wieku 40-64 lat, z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego (tzw. kryterium medyczne, w tym m.in.: zaburzenia hormonalne, choroby: układu pokarmowego, nerek, układu oddechowego, reumatyczne, unieruchomienie, przebyte złamania, stosowanie niektórych leków),

• mężczyzn w wieku co najmniej 75 lat (po objęciu działaniami całej populacji kobiet zainteresowanych udziałem w Programie).

Z badania gęstości kości będą mogły skorzystać osoby, które:

• nie mają zdiagnozowanej osteoporozy,

• nie miały wykonanego takiego badania w ciągu poprzednich 2 lat,

• nie występują u nich przeciwwskazania do wykonania badania (np. obustronna endoproteza całkowita stawu biodrowego),

• aktualnie, nie biorą udział w innym programie o podobnym charakterze.

Aktualne informacje o Programie dostępne są na stronach internetowych:: https://powiat.poznan.pl/program-profilaktyki-i…/ oraz https://www.bip.powiat.poznan.pl/4945,zdrowie

Skip to content