Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Uprzejmie informujemy, iż Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu rozpoczyna realizację na terenie wielkopolskich gmin programu pod nazwą „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu każdy uczestnik zostaje objęty bezpłatnymi działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznymi, tj.:

  • badaniem na obecność krwi utajonej w kale,
  • powtórnym badaniem na obecność krwi utajonej w kale, w przypadku nieprawidłowego wyniku pierwszego badania,
  • bezpłatną, niewymagającą skierowania kolonoskopią w znieczuleniu, w przypadku podwójnego dodatniego wyniku na obecność krwi utajonej (łącznie z pokryciem kosztów dojazdu na badanie do Poznania).

Warunki udziału w projekcie:

·        wiek 50-74 lat (liczony po nr PESEL, a nie rocznikiem),

·        zamieszkanie na terenie Wielkopolski,

·        udział w spotkaniu edukacyjnym poprzedzającym badanie,

·        podpisanie oświadczenia o braku diagnozy i/lub leczenia z powodu choroby nowotworowej jelita grubego i/lub odbytnicy,

·        wypełnienie i podpisanie ankiety monitorowania oraz oświadczenia uczestnika projektu,

·        dostarczenie w wyznaczonym terminie próbki do badania.

Skip to content