DLA KOGO: dzieci 5-12 lat
GRUPA: podział na grupy wiekowe, max 8 osób w grupie
GDZIE: Konarzewo, ul. Poznańska 19
KIEDY: poniedziałek 15.30 - 16.15 dzieci 7 lat
             poniedziałek 17.00 - 17.45 dzieci 8 lat
             poniedziałek 18.00 - 18.45 dzieci 9 lat
             wtorek 15.15 - 15.45 dzieci 5 lat
             środa 15.15 - 16.00 dzieci 6 lat
             środa 17.30  - 18.15 dzieci 12 lat
             czwartek 16.00 - 16.45 dzieci 10 lat
             czwartek 17.30 - 18.15 dzieci 11 lat
KOSZT: 35zł/m-c

 Zajęcia języka angielskiego dla dzieci odbywają się poprzez gry, zabawy i  muzykę, które wzmacniają poznanie i zapamiętywanie funkcji językowych, a atrakcyjne zajęcia motywują dzieciaki do nauki.
Dzieci uczą się języka w trakcie zabawy, odgrywania ról, co jest pretekstem do używania języka w sytuacjach naturalnych, a duża ilość powtórzeń pomaga w zapamiętaniu przydatnych zwrotów.
Zajęcia są urozmaicone i ciekawe. Dzieci korzystają z materiałów przygotowanych przez prowadzącego, w których rysują, kolorują, wklejają, lub łączą obrazki.
Prowadząca kładzie nacisk na tzw. język sytuacyjny, czyli przydatny do rozumienia i posługiwania się nim w najprostszych sytuacjach życiowych. Bardzo ważna jest umiejętność rozumienia ze słuchu powiązana z poprawnością wymowy.


Osoba prowadząca: Marzena Szymczak-Rowińska