DLA KOGO: dzieci 6-13 lat
GRUPA: podział na grupy wiekowe, max 8 osób w grupie
GDZIE: Konarzewo, Poznańska 19
KIEDY: poniedziałek - piątek (wg harmonogramu)
KOSZT: 25zł/m-c

 

Zajęcia języka angielskiego dla dzieci odbywają się poprzez gry, zabawy i  muzykę, które wzmacniają poznanie i zapamiętywanie funkcji językowych, a atrakcyjne zajęcia motywują dzieciaki do nauki.
Dzieci uczą się języka w trakcie zabawy, odgrywania ról, co jest pretekstem do używania języka w sytuacjach naturalnych, a duża ilość powtórzeń pomaga w zapamiętaniu przydatnych zwrotów.
Zajęcia są urozmaicone i ciekawe. Dzieci korzystają z materiałów przygotowanych przez prowadzącego, w których rysują, kolorują, wklejają, lub łączą obrazki.
Prowadząca kładzie nacisk na tzw. język sytuacyjny, czyli przydatny do rozumienia i posługiwania się nim w najprostszych sytuacjach życiowych. Bardzo ważna jest umiejętność rozumienia ze słuchu powiązana z poprawnością wymowy.

Osoba prowadząca: Marzena Szymczak-Rowińska