Skip to content Skip to footer

Nauka języków

Język hiszpański dla dorosłych (2 GRUPY!)

Podczas zajęć uczestnicy będą ćwiczyć umiejętności mówienia, pisania i rozumienia ze słuchu.

Język niemiecki dla dorosłych (2 GRUPY!)

Podczas zajęć uczestnicy będą ćwiczyć umiejętności mówienia, pisania i rozumienia ze słuchu.

Język angielski dla dzieci

Zajęcia języka angielskiego dla dzieci odbywają się poprzez gry, zabawy i muzykę, które wzmacniają poznanie i zapamiętywanie funkcji językowych

Język angielski dla dorosłych

W programie zapewniamy systematyczne opanowywanie języka na poziomie podstawowego porozumiewania się

Skip to content