15 września na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach odbył się XIV Festyn Integracyjny „Barierom Stop” o puchar starosty poznańskiego. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Przystanek Uf…o?!”.Uczestnicy imprezy podzieleni na drużyny rywalizowali w takich konkurencjach jak …zbieranie kosmicznego pyłu, rozplątywanie warkocza komety, budowanie kosmicznego skafandra, przenoszenie gorącego meteorytu, ćwiczenie równowagi w kosmosie, rozbijanie meteorytów. Udział w festynie dostarczył osobom z niepełnosprawnościami mnóstwo radości. Na zakończenie rozdano wszystkim dyplomy i upominki ufundowane m.in. przez Powiat Poznański. Puchar starosty poznańskiego otrzymała drużyna z największą liczbą punktów zdobytych w konkurencjach. Był to Dom Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” w Buku.