Biblioteka w Dopiewie działa na terenie gminy od 1948 roku. Z początku tego też roku, pochodzą pierwsze wpisy do ksiąg inwentarzowych. Pierwotnie biblioteka mieściła się w nieistniejącym już budynku przy ulicy Szkolnej. W budynku tym, oprócz biblioteki znajdował się również Klub Wiejski. Po rozbiórce budynku biblioteka została przeprowadzona na kilka lat do budynku prywatnego a następnie przeniesiono ją do sąsiadującej z nią miejscowości Dopiewiec, by dwóch latach powrócić do macierzystej miejscowości. Tym razem biblioteka została zlokalizowana w budynku gminnym przy ulicy Wyzwolenia. Jednak i tutaj nie była zbyt długo, ponieważ czekała ją kolejna przeprowadzka tym razem do nowo powstałego budynku szkoły w Dopiewie. Zmiana ta nie była też korzystną dla biblioteki bo i tym razem nie była tam zbyt długo, gdyż czekała ją następna zmiana adresu – tym razem na „Dom strażaka”. W taki właśnie sposób w 2002 roku biblioteka wróciła do swoich korzeni: Dom Strażaka znajduje się na działce, gdzie była pierwsza lokalizacja biblioteki. W marcu 2010 roku biblioteka przeprowadziła się po raz szósty. Budynek dawnego ośrodka zdrowia w Dopiewie został przerobiony, odnowiony i przystosowany do potrzeb Biblioteki. Obecnie Biblioteka dysponuje przestronną wypożyczalnią dla dorosłych, czytelnią i wydzielonym oddziałem dla dzieci i młodzieży. W pomieszczeniach piwnicznych budynku znajdują się salki w których odbywają się zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży oraz spektakle teatralne, spotkania autorskie itp. W 2014 roku zmieniła się nazwa na Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie.