31 maja w sali widowiskowej w Konarzewie podsumowaliśmy cały rok zajęć dodatkowych. Uroczysta Gala została zorganizowana z myślą o uczestnikach warsztatów, którzy zdobywali wiedzę i umiejętności podczas organizowanych przez nas zajęciach dla dzieci i dorosłych w Dopiewie, Dopiewcu, Skórzewie, Dąbrówce i Konarzewie, a które są w stałej ofercie biblioteki i centrum kultury. Na Galę przybyli uczniowie wraz ze swoimi bliskimi oraz instruktorzy zajęć, którzy dumni oglądali występujących artystów. W finałowej części spotkania podziękowania wszystkim instruktorom i pracownikom złożyła dyrektor GBPiCK w Dopiewie Pani Elżbieta Nowicka 
Fot. Łukasz Mańczak