Zapraszamy na wydarzenia związane z XVI Ogólnopolskim Tygodniem Bibliotek! Spotkania z ciekawymi ludźmi, autorami książek, spektakle teatralne i pokazy iluzji, a także kino. To wszystko od 8-15 maja! Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Hasłem Tygodnia Bibliotek 2019 jest „#biblioteka”